شاکله‌ی اِنَّما ، قابِ دعا زینب است
 گنج نهان جهان ، سِرِّ خدا زینب است
 اُسوه‌ی ایوب‌ها ، وقت بلا زینب است
 بر لب ما بهترین ، زمزمه "یا زینب" است
 
 ما همگی نوکریم ، سرور ما زینب است
 
 شوکتِ سادات ماست ، فخر مقامات ماست
 متن حکایات ماست ، شرح بیانات ماست
 جلوه‌ی آیات ماست ، مرجع حاجات ماست
 ترس مناجات ماست ، شوق عبادات ماست
 
 جَنَّت و نار است او ، خوف و رجا زینب است
 
 دُرِّ گران‌سنگ حِلم ، بین صدف دیده شد
 در دل دریای صبر ، موج شعف دیده شد
 دفتر خِلقت نوشت: لوح شرف دیده شد
 پای ضریح دمشق ، شاه نجف دیده شد
 
 زائر هر روزِ آن ، شخصِ اَبازینب است
 
 مَست سبوی اَزَل ، در طلبِ این خُمَم
 شعله به جانم بکش ، فکر بکن هیزُمم
 جَلدِ همین گنبدم ، عاشق این گندمم
 مکّه ی من سوریه است ، حاجیِ این خانُمم
 
 کعبه ی عُشّاق را ، سنگ بنا زینب است
 
 از برکات علی ، هیچ فقیری نماند
 پای همین سفره ها ، فاطمه ما را کشاند
 دست گدا را گرفت ، پیش حسن‌جان رساند
 سائل این خانه را ، نزد حسینش نشاند
 
 کارِ پذیرایی از ، این همه با زینب است
 
 محور عرش است او ، اهل جنان شاهدند
 ساحت صبر است او ، مُلک و مکان شاهدند
 راوی فتح است او ، نُطق و بیان شاهدند
 مادر اشک است او ، گریه‌کنان شاهدند
 
 اهل بکا واقفند ، اُمِّ بُکا زینب است
 
 مایه ی آرامشش ، بوده صدای حسین
 سایه ی امنیتش ، بوده عبای حسین
 زندگی‌اش وقف شد ، وقف برای حسین
 هرچه که در چَنته داشت ، کرد فدای حسین
 
 قُلّه ی ایثار گفت: کوهِ وفا زینب است
 
 واژه ی مظلوم را ، اول غربت نوشت
 هرچه بلا دیده بود ، وقت اسارت..، نوشت
 قصه‌ی اندوه را ، با چه شهامت نوشت
 با قلم گریه اش ، شعر مصیبت نوشت
 
 روضه‌ی منظوم در ، کرببلا زینب است
 
 اهل و عیال حسین ، در دل آزار بود
 کوفه و شامات بود ، کوچه و بازار بود
 در دل نامحرمان ، کارِ حرم زار بود
 تا خودِ بزم یزید..، شمر جلودار بود
 
 همسفر خولی و ، حرمله ها ، زینب است
 
 در وسط بزم کُفر ، ساحت ایمان شکست
 حرف کنیزی که شد ، قلب یتیمان شکست
 با لگد خیزران ، حُرمت قرآن شکست
 ضربه چنان سخت بود ، آن همه دندان ..،شکست
 
 دغدغه‌ی قاریِ تشتِ طلا..،زینب استمطالب مرتبط

تابوت مادر مرا
تابوت مادر مرا

سه شنبه, 30 آذر 1400

پخش