یا موسی بن جعفر 

دخیل سفرتم یه عمری خدایی

تویی که استجابت هر دعایی 

کریمی و همیشه مشکل گشایی

دلم  هوایی شده برات 

میخواد بیفته به زیر پات

مثل شهیدا بشه فدات

یا موسی بن حعفر

مهر تو با شیر مادرم

رفته تو ذرات پیکرم

پای تو هستم تا آخرم

یا موسی بن جعفرمطالب مرتبط

هرجا که به پرچمش نگاهت افتاد
هرجا که به پرچمش نگاهت افتاد

دو شنبه, 10 مرداد 1401

پخش
کربلای همه دستته خانم سه ساله
کربلای همه دستته خانم سه ساله

سه شنبه, 06 اردیبهشت 1401

پخش
آقام فقط حسین
آقام فقط حسین

دو شنبه, 12 اردیبهشت 1401