یا حیدر یا حیدر

به هر دو عالم علی فقط امیره

دم به دم این دل بهونشو میگیره

جون میده آدم توی نجف بمیره

مولا ...
مطالب مرتبط

آقام فقط حسین
آقام فقط حسین

دو شنبه, 12 اردیبهشت 1401

هرجا که به پرچمش نگاهت افتاد
هرجا که به پرچمش نگاهت افتاد

دو شنبه, 10 مرداد 1401

پخش