یا حیدر یا حیدر 

به هر دو عالم علی فقط امیره

دم به دم این دل بهونشو میگیره

جون میده آدم توی نجف بمیره

مولا ...

حضرت سلطان ذوالفقار

حضرت کرار بی فرار

ابوترابی ای شهریار 

یا ساقی کوثر ...

فاتح خیبر شکن علی 

لشکری در یک بغل علی

عاشق تو مرد و زن علی 

یا ساقی کوثر ...مطالب مرتبط

آقام فقط حسین
آقام فقط حسین

دو شنبه, 12 اردیبهشت 1401

هرجا که به پرچمش نگاهت افتاد
هرجا که به پرچمش نگاهت افتاد

دو شنبه, 10 مرداد 1401

پخش