فرمانروای عالمین موسی بن جعفر
خورشید شهر کاظین موسی بن جعفر
به درد غریبی   تو هستی معالج
نوای دل من         یا باب الحوائج
یا باب الحوائج ، یا موسی بن جعفر
  ******
ما جان به کف در راه عشق تو نهادیم
ما سائلان خاکی باب الرادیم
منم عبد مسکین     تو بحر عطایی
به باغ ولایت           گل مصطفایی
یا باب الحوائج ، یا موسی بن جعفر
  ******
با ناله تو دشت و هامون گریه کرده
زنجیر غم در پای تو خون گریه کرده
پر از درد و رنج و     به شور و نوایی
به زندان بغداد      تو گشتی فدایی
یا باب الحوائج ، یا موسی بن جعفر
  ******
گشتی کفن قربان درد بی طبیبت
دلها بسوزد یاد آن جدّ غریبت
حسین بن حیدر    که دور از وطن بود
سرش روی نیزه    تنش بی کفن بودمطالب مرتبط