السلام السلام یا نبأ العظیم و یعسوب دین 

السلام السلام لنگر آسمان ستون زمین 

السلام السلام اخ رسول و ازهد زاهدین 

السلام السلام عمود دین و اول العابدین 

صراط حق و نور مطلق علی 

علی حق و مع الحق علی 

دشمن تو شد دشمن الله 

حضرت حیدر یا اسد الله

علی ولی الله علی اسد الله

السلام السلام اول من آمن بالله علی 

السلام السلام معدن الحکمه ولی الله علی 

امیرالمومنین در دو جهان نباشد الا علی 

یا علی یا علی لعنه علی عدوک یا علی 

خمار و مستم از می جام تو 

آبروی اذان بود نام تو

دشمن تو شد دشمن الله

حضرت حیدر یا اسد الله

علی ولی الله علی اسد الله

دو عالم یک طرف لذت ایوان نجف یک طرف 

من حسینی شدم به لطف یک نگاه شاه نجف

یا علی یا علی اسوه ی زهد و اسوه ی بندگی 

تو دادی بر حسین درس وفا و درس آزادگی

حسین سرباز ره دین بُوَد

عاقبت حق طلبی این بُوَد

از سر نی گفت سبط پیمبر 

الله اکبر الله اکبر

قسم به اشک دیده ی فاطمه 

ندارم از دشمن خود واهمه

سرم فدای زاده ی حیدر 

الله اکبر الله اکبر

همه جا کربلا همه جا نینوا 

تو حسین منی نور عین منی 


مطالب مرتبط