اگر ای دوست تو را عقده‌ی عالم به گلوست
 داستان تو و غم، آینه‌ی سنگ و سبوست
 آستان‌بوس حرم باش و بپرس از در دوست
 این حسین کیست که عالم همه دیوانه‌ی اوست
 این چه شمعی است که جان‌ها همه پروانه‌ی اوست
 
 دل هر کس که حسینی است ز خود بی‌خبر است
 کشته‌ی عشق حسین از همه کس زنده‌تر است
 بس که آن جلوه‌ی توحید مرا در نظر است
 هر کجا می‌نگرم نور رخش جلوه‌گر است
 هر کجا می‌گذرم جلوه‌ی مستانه‌ی اوست
 
 هر خداجوی تمسک به ولایش دارد
 هر گرفتار غمی، سر به هوایش دارد
 هر سری آرزوی بوسه‌ی پایش دارد
 هر دلی میل سوی کرب و بلایش دارد
 ما ندانیم چه سرّی است که در خانه‌ی اوستمطالب مرتبط

ای کربلا نرفته ها
ای کربلا نرفته ها

چهار شنبه, 14 مهر 1400

پخش
 من این غمو نمی‌فروشم
من این غمو نمی‌فروشم

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
السلام ای بدن بی سر گرما دیده
السلام ای بدن بی سر گرما دیده

یک شنبه, 08 اسفند 1400

پخش