ای آینه ی تمام زهرا

ای شخص تو را مقام زهرا

بر جان و تنت درود احمد 

بر نام خوشت سلام زهرا 

در حنجره ات صدای حیدر 

در زمزمه ات پیام زهرا 

در لعل لبت حدیث توحید 

در سرو قدت قیام زهرا 

روی حسین مهر دل آرای زینب است

موی حسین لیله اسرای زینب است

دار الزیاره و حرم قدس کبریا

هر سینه ای که طور تجلای زینب است

گیرد ز تو احترام بابا زینبمطالب مرتبط