تا ابد نامت جاودان زینب قهرمان زینب 

اقتدار تو بی‌کران زینب قهرمان زینب 

تو با حسین از دو جهان آزادی زینب

حافظ جان حضرت سجادی زینب 

به عالمی درس شجاعت دادی زینب

تو برابر ظالم ایستادی زینب 

آبرویش رفت چه زلیلانه ابن مرجانه

دشمنت مانده ناتوان زینب قهرمان زینب

تا ابد نامت جاودان زینب قهرمان زینب 

اقتدار تو بی‌کران زینب قهرمان زینب

تو یک تنه سپاه هر محرومی زینب

به صبر و عزت و شرف مفهومی زینب

اسوه ی اقتدار به هر معصومی زینب

سفیر خون حنجر مظلومی زینب

در همه احوال هم وفاداری هم علمداری

سربلندی در امتحان زینب قهرمان زینب 


مطالب مرتبط

ان ذکر الخير في العالمين
ان ذکر الخير في العالمين

دو شنبه, 01 شهریور 1400

پخش
برید کنار من خودم خاکش می کنم
برید کنار من خودم خاکش می کنم

شنبه, 24 اردیبهشت 1401

پخش