شبیه برف که درگیرِ آفتاب شده
 دلم زِ شدت هُرم فراق آب شده

میانِ عاشقُ معشوق هیچ حائل نیست
 اما گناهکاری من بینِ ما حجاب شده

چقدر پیشِ نگاهِ تو معصیت کردم
 چقدر پیشِ تو این عاشقت خراب شده

به سیلیِ پدرانه همیشه محتاجم
 که سر به راه شد آن طفل که عتاب شده

چقدر آه نوشتم به دستِ تو نرسید
 فراق نامه ی من این چنین کتاب شده

به غیرِ پشتِ درِ خانه ات کجا بروم
 همان گدایِ سرافکنده ی جواب شده

وصالِ یار بجز سوختن میسر نیست
 بگو به شمع که پروانه ات مجاب شده

کلیدِ قُرب پگاهِ دم سحرگاه است
 دو قطره اشک بریزی فتحِ باب شده

درختِ آب نخورده ثمر نخواهد داد
 دعا به لطفِ همین گریه مستجاب شده

 مطالب مرتبط

 به رسم ادب به رسم وفا
به رسم ادب به رسم وفا

یک شنبه, 24 مرداد 1400

پخش
من زینب صبور تو بودم ولی حسین
من زینب صبور تو بودم ولی حسین

یک شنبه, 01 اسفند 1400

پخش
دلشوره ها رو میبینی
دلشوره ها رو میبینی

سه شنبه, 23 شهریور 1400

پخش