ای داغ تو داغ نهان ای شور تو شور عیان

تو زنده ایی در دل و جان 

تو امید جان هر تشنه لبی 

ضربان قلب هر حق طلبی 

تا قیامت زنده شد دین نبی 

ای که صد ها دل می شود مسلمانت

با نوای قرآنت در هوای تو گذشتی از جانت 

جان ما به قربانت یا حسین آقام 

یا حسین ثارالله یا حسین ثارالله

وقت دفاع از حرمت هستیم به پای علمت 

جان ها به قربان قدت 

 مطالب مرتبط

کل زمین کربلاست
کل زمین کربلاست

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
الا مسافر صحرا خدا کند که بيايی
الا مسافر صحرا خدا کند که بيايی

چهار شنبه, 24 فروردین 1401

پخش