بانی سفره‌های ایران 

ای پدر شاه خراسان

صاحب عرش کبریایی 

جای تو شد گوشه‌ی زندان

ذکر و دعا ورد زبانت شده 

زهر جفا بلای جانت شده
مطالب مرتبط