حسین کشتی نجاتمی

حسین تو نگین خاتمی

تا پدر بزرگ نوش تو بغل میگیره

بوسه میده به لبش شهد و عسل میگیره

بی تو دل پیمبر میریزه بهم

گریه که میکنی تو مادر میریزه بهم

روز قیامتم بسته به چشم تو

دل که تو که ببندی محشر میریزه بهم

پای عشقت عالم زیر دینه

تا دل جای عباس و حسینه

این دل دل نیست بین الحرمینه اربام حسینه

حسین همه دنیای منی ...مطالب مرتبط