وُلِدَ العباس؛ وُلِدَ الوفا
وُلِدَ العباس؛ وُلِدَ العطاء
وُلِدَ العباس؛ وُلِدَ القمر
وُلِدَ العباس؛ وُلِدَ الوِلاء

ابوفاضل؛ ماه بنی‌الزهرایی
ابوفاضل؛ خود خود مولایی
ابوفاضل ۳

ابوفاضل؛ شیر نر غرّنده
ابوفاضل؛ تا به ابد پاینده
ابوفاضل ۳

اهلاً و سهلاً ؛ شیر حیدر
اهلاً و سهلاً ؛ شور محشر
اهلاً و سهلاً ؛ ماه کامل
اهلاً و سهلاً ؛ یاابوفاضل

اهلاً و سهلاً ؛ یاابوفاضل
..........

وُلِدَ العباس؛ وَلَدُ النجف
وُلِدَ العباس؛ وَلَدُ السَّلَف
وُلِدَ العباس؛ وَلَدُ الکرّار
وُلِدَ العباس؛ وَلَدُ الشَرَف

ابوفاضل؛ معرکه‌گردانی تو
ابوفاضل؛ معنی طوفانی تو
ابوفاضل ۳

ابوفاضل؛ صاعقه‌ای بر دشمن
ابوفاضل؛ زلزله بر اهریمن
ابوفاضل ۳

اهلاً و سهلاً ؛ سردار ما
اهلاً و سهلاً ؛ عالی اعلا
اهلاً و سهلاً ؛ ای دریادل
اهلاً و سهلاً ؛ یاابوفاضل

اهلاً و سهلاً ؛ یاابوفاضل
................

وُلِدَ الحسین؛ وَلَدُ الحیدر
وُلِدَ الحسین؛ وَلَدُ الکوثر
وُلِدَ الحسین؛ وَلَدُ الحورا
وُلِدَ الحسین؛ وَلَدُ الأطهر

حسین مولا؛ ذکر لب نوکرها
حسین مولا؛ لالایی مادرها
حسین مولا ۳

حسین مولا؛ رمز قیام و نصره
حسین مولا؛ ذکر امام عصره
حسین مولا ۳

اهلاً و سهلاً ؛ جاویدانی
اهلاً و سهلاً ؛ ای نورانی
اهلاً و سهلاً ؛ شور دلها
اهلاً و سهلاً ؛ یا اباعبدالله

اهلاً و سهلاً ؛ یااباعبداللهمطالب مرتبط

بقیع و باید مثل عرش کنن
بقیع و باید مثل عرش کنن

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده

پنج شنبه, 02 تیر 1401

پخش