نیست شوری شیرین تر

از گفتن ذکر نام حسین 

نیست نوری روشنتر 

از پرچم روی بام حسین 

سلطان بی بدیل کربلا 

شاهراه تا خدا 

یا من اسمه دوا یا ابا عبدالله

گشتم نگرد مثل حسین پیدا نمیشه 

امروز ما جز با حسین فردا نمیشه 

همه مجنون حسین لیلا مطالب مرتبط

جوون امام حسین
جوون امام حسین

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش
کیمیا داری خاک و طلا میکنی
کیمیا داری خاک و طلا میکنی

پنج شنبه, 18 فروردین 1401

پخش