نیست هشیاری بهتر از مست و کسی که مست خداست

نیست دستی بالاتر از دستی که دست خداست

شاهکار خلقت خدا علی صاحب لوا علی

سر انما علی روح هل اعطی علی

یا علی ...

گشتم نگرد مثل علی پیدا نمیشه

معنی حق جز با علی معنا نمیشه

همه قطره علی دریا 

علی مولا مولا مولامطالب مرتبط

کیمیا داری خاک و طلا میکنی
کیمیا داری خاک و طلا میکنی

پنج شنبه, 18 فروردین 1401

پخش
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش
جوون امام حسین
جوون امام حسین

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش