خورشیدی رو دستای خورشیده

بازم نور مرتضی تابیده 

بازم یه علی به دنیا اومد

ذکر یا علی مدد پیچیده

ای جلوات خدا یا علی بن حسین

ای صلوات و دعا یا علی بن حسین

ای همه ی مرتضی یا علی بن حسین

رحمت میباره روی دلهای ما

آخه باز بابا شده آقای ما 

پر شد از علی علی دنیای مامطالب مرتبط

جوون امام حسین
جوون امام حسین

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش
کیمیا داری خاک و طلا میکنی
کیمیا داری خاک و طلا میکنی

پنج شنبه, 18 فروردین 1401

پخش