گفتن الگوت کیه بلند گفتم قنبر

گفتن مولات کیه نعره کشیدم حیدر

کعبه براش پیراهنش رو چاک زده

علمشو اول توی افلاک زده

شنیدم اونجا جبرئیلم مات شده

مگه چجور مرهب رو روی خاک زده

مولود کعبه و شریف المکان علی

اسطوره ی نبرد جهان پهلوان علی

عشقم اینه بگم اذان تا اذان علی

وقتی میگم علی خدا میگه جان علی

گفتن دیدار کجاست بلند گفتم محشر

گفتن کی محشره نعره کشیدم حیدر

اول دفترهام پر از یا حیدره

هرکی بشه خاکش رو بالا میبره

من به اذون بی علی بی رغبتم

هرکی بهش ایمان نداره کافره

دنیای بی علی جهنم که بهتره

دنیای با علی بهشت معطره

ای منکر علی نمازات قصبیه

سیاره ی زمین همش ملک حیدره

 مطالب مرتبط