در ازل دست با خدا دادی

دست بالای دست حیدر نیست

یدالله علی علی ...

تیغ طوفان سوار می گوید

قبضه ی کهنه کار می گوید

فاتح کارزار می گوید

دم به دم ذوالفقار می گوید

دست بالای دست حیدر نیست

یدالله علی علی ...

باز در جنگ خار و خصم افتاد

برق تیرش پی هرس افتاد

سر به سر سر به پیش و پس افتاد

ملک الموت از نفس افتاد

دست بالای دست حیدر نیست

یدالله علی علی ...

خسته از فتنه ها نشد جنگید

فارغ از روح و کالبد جنگید

تا که جان داشت تا که شد جنگید

با نود زخم بر اُحُد جنگید

دست بالای دست حیدر نیست

یدالله علی علی ...

 مطالب مرتبط

جوون امام حسین
جوون امام حسین

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش
کیمیا داری خاک و طلا میکنی
کیمیا داری خاک و طلا میکنی

پنج شنبه, 18 فروردین 1401

پخش