شب شبِ عشق و شب شبِ شوره

چشم بد از این طایفه دوره

ماه اومده آسمونا نور علی نوره

قرص قمره اومده دل ببره 

کشتی نجات سمت ساحل ببره

ماه کامل شد سوره ی ادب نازل شد

مقصود علی حاصل شد 

سحر سحره باطل شد

حرف از بل دریا دل شد

صحبت از ابوفاضل شدمطالب مرتبط

تورو خدا منو راه بده
تورو خدا منو راه بده

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
ای پسر غرور آفرین ام البنین ابالفضل
ای پسر غرور آفرین ام البنین ابالفضل

سه شنبه, 05 اردیبهشت 1402

پخش