ای صنما ای صنما

ای خدای همه با جنبا

اون که می‌میره برا تو منما

 

کفیل عقیله ابلفضل

اصیل اصیل ابلفضل

 

بزرگ قبیله حسین و

عموی قبیله ابلفضلمطالب مرتبط

تورو خدا منو راه بده
تورو خدا منو راه بده

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
رهام نکن تو خونواده منی حسین
رهام نکن تو خونواده منی حسین

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش