افتخار خونه ی ام بنین

جانم ابالفضل جانم ابالفضل جانم ابالفضل

 

بهترین برادر روی زمین

جانم ابالفضل جانم ابالفضل جانم ابالفضل

 

ابالفضل یاسین قرآن حسین

ابالفضل شیرین تر از جان حسین

ابالفضل ساقی طفلان حسین

 

اقتدارو نگاه هیبت و وقارو نگاه

گره تو در توی زلف یارو نگاه

 

یا ابالفضلِ علی ابن ابیطالب

خانواده رو نگاه ایل و تبارو نگاهمطالب مرتبط