بنی آدم اعضای یکدیگرند

همه بنده ی دختر حیدرند

بنی هاشمی که علی منسبند 

همه حافظ چادر زینبند 

ای حرم عقیله سایه ی سرمه عقیله 

برای ظهور صاحب بهترین قسمه عقیله 

نور ماهه زینب نائب شاهه زینب 

ماده شیر و دختر اسدالله زینب

ما جلوی هر کس و نا کسی خم نمیشیم 

ولی سجده میکنیم به بارگاه زینب 

عمه جان یا زینب مطالب مرتبط

تورو خدا منو راه بده
تورو خدا منو راه بده

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
ای پسر غرور آفرین ام البنین ابالفضل
ای پسر غرور آفرین ام البنین ابالفضل

سه شنبه, 05 اردیبهشت 1402

پخش