شیرِ این صحرایم
 تشنه در دریایم
 
 گرچه در موجِ خطر
 زهرایم خوانده پسر
 
 من عبد فاطمه ام من عبد الزهرایم
 
 ای علمدار سپه کوه علمت
 علمت کو و دو دستِ قلمت
 
 بشریت به تو گوید تحسین
 آفرین ای پسر اُم بنین
 
 ای به خون خفته کنون در بر من
 داده پیغام تو را دخترِ من
 
 گر نشد آب میسر گردد
 گو عمویم به حرم برگردد
 
 حال برگو چه بگویم به جواب
 گر ببیند نه عمو هست نه آب
 
 عمری سید و سرور خواندی
 چه شد این بار برادر خواندی
 
 مادرت فاطمه آمد به برم
 یاری ام کرد و صدا زد پسرممطالب مرتبط

شیر مردان عرصه های بلا
شیر مردان عرصه های بلا

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
تابوت مادر مرا
تابوت مادر مرا

سه شنبه, 30 آذر 1400

پخش