خورشیدی رو دستای خورشیده

بازم نور مرتضی تابیده 

بازم یه علی به دنیا اومد

ذکر یا علی مدد پیچیده

ای جلوات خدا یا علی بن حسین

ای صلوات و دعا یا علی بن حسین

ای همه ی مرتضی یا علی بن حسین

رحمت میباره روی دلهای ما

آخه باز بابا شده آقای ما 

پر شد از علی علی دنیای ما

 مطالب مرتبط

بابا ای لعنت به شامی ها
بابا ای لعنت به شامی ها

سه شنبه, 11 مرداد 1401

پخش
خسته بود آقا
خسته بود آقا

یک شنبه, 26 دی 1400

پخش
هر چقدرم گریه کنم سیر نمیشم
هر چقدرم گریه کنم سیر نمیشم

شنبه, 08 مرداد 1401

پخش