نور خدا/ توی دلِ/ حسین افتاده/ سرِ سجاده
دست حسین/ یه پارچه نور/ می‌پرسن: اسمش؟/ میگه سجاده

حسین میگه/ پسرام/ همشون/ نور منجلی‌ان آره علی‌ان
خدا اگه/ صد پسر/ بده باز/ کلّشون علی‌ان آره علی‌ان

بنازم به اربابی که قراره
رو بچه‌ش اسم باباشو بذاره
بنازم به این عشقی که دوباره
دشمنو دلِ راحت نمی‌ذاره

بنازم به حسین و
به اولاد حسینی
............

آرزوی/ ام‌بنین/ شده برآورده/ پسر آورده
دل، حسین/ ام‌بنین/ یه دلبر آورده/ پسر آورده

پسر چیه/ قهرمان/ پهلوون/ یه کلام حیدره آره حیدره
پسر چیه/ قمرِ/ آسمون/ عزیز مادره آره حیدره

بنازم به نوزادی که قراره
علی‌وار بجنگه با یه اشاره
بنازم به اون شیری که دوباره
میشه تُو دل خطر همه‌کاره

بنازم به اباالفضل
بنازم به علمدارمطالب مرتبط

آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده

پنج شنبه, 02 تیر 1401

پخش
شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
بقیع و باید مثل عرش کنن
بقیع و باید مثل عرش کنن

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش