تویی فقط یه عشق ناب ازلی

تویی که مفهوم خیرالعملی 

یه آقازاده توی ایرانه فقط

اونم علی بن حسین بن علی

هرکسی به نگاه تو دل داده

دلش خدایی خوب جایی وایساده

آقا اگه فقط حسین فاطمه است

پس پسر حسینه آقا زاده

آقازاده آقازاده ی حسین بن علی 

تو میرسی به داد ایرانی ها

تو رگ تو نژاد ایرانی ها

مادر تو دختر ایرانی ها 

بابای تو داماد ایرانی ها

 مطالب مرتبط

تورو خدا منو راه بده
تورو خدا منو راه بده

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
رهام نکن تو خونواده منی حسین
رهام نکن تو خونواده منی حسین

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش