لحظه لحظه‌ی عاشق شدنه

باز قرعه ی عشق افتاده به من 

جانم به فدا اولاد حسین 

جانم به فدا داماد حسن 

السلام علیک یا سید الساجدین

از قدوم شما شده منور زمین 

علی بن حسین اومده از راه بگم 

فتبارک الله احسن الخالقین

اهلا اهلا علی بن حسین...مطالب مرتبط