در کنار توام و یار دگر میطلبم

کار با توست ولی کار دگر میطلبم

نکند خواندن نام تو شده عادت من

یا به اسم تو به لب یار دگر میطلبم

گاه دارم رخ زیبای تو را میبینم

بی خبر وعده ی دگر میطلبم

از گدا بودن خود بر سر کویت خجلم

که تو را دارم و دربار دگر میطلبم

همه جا هست حواست به منو رفتارم

نیستم با تو که رفتار دگر میطلبم

ذات نیات مرا جز به جز میدانی

تو مرا یاری و اما دلدار دگر میطلبم



مطالب مرتبط

دوست داری در زدن های مرا
دوست داری در زدن های مرا

شنبه, 27 فروردین 1401

پخش
سلام من به مدینه
سلام من به مدینه

شنبه, 11 دی 1400

پخش
بیا نگار آشنا
بیا نگار آشنا

شنبه, 08 مرداد 1401

پخش