هله ای کربلایان مژده

عاشقان ای حسینیان مژده

سر به تربت نهیم و شکر کنیم

به ولای حسین فکر کنیم

می قالو بلا ثمر داده

باده ی کربلا ثمر داده

صحبا از باده ی طهور آمد

باز موسی به کوه طور آمد

شده صادق به حکم ده فرمان

شد حسین منجی زمین و زمان

باده های حسین جوشان شد

عشق در عالمی خروشان شدمطالب مرتبط