تو‌ حسینی که تو را اهل دعا

می شناسند به باران عطا ...

پنجمین اختر تابان کسا

شاه بیت غزل کرب و بلا

 

السلام ای همه دارایی من

بهترین همدم تنهایی من

 

 

ای حسینی که سراپا حسنی

با خبر باش که دنیای منی ...

روشنی بخش شب پنج تنی

کور گشتم برسان پیرهنی ...مطالب مرتبط