اومده کسی که 

کس و کار دلمه حسین

یار دلمه حسین

یار دلمه

اومده کسی که

ضربان دلمه حسین

جان دلمه حسین

جان دلمه

کشتی به حرکت افتاده

عالم به برکت افتاده

ای بال و پر بی پر و بالا نظری کن

قربان وفاتم به وفاتم گذری کن

دل شد خونه ی اباعبدالله

دل دیوونه ی اباعبداللهمطالب مرتبط

بکم فتح الله اباعبدلله الحسین
بکم فتح الله اباعبدلله الحسین

یک شنبه, 14 شهریور 1400

پخش
اگه میگی با درد اومدی
اگه میگی با درد اومدی

چهار شنبه, 27 مرداد 1400

پخش
رحم الله من نادی یا حسین
رحم الله من نادی یا حسین

پنج شنبه, 29 آبان 1399

پخش