عید است و جهان روضه ی رضوان حسین است

از عرش الی فرش، گلستان حسین است

 

با گریه ی شوق نبی و حیدر و زهرا

چشم همگان بر لب خندان حسین است

 

تنها نه به سویش شده فطرس متوسّل

خلق دو جهان دست به دامان حسین است

 

ای خیل ملک حرمت او پاس بدارید

کاین طایرِ پرسوخته، مهمان حسین استمطالب مرتبط

پای غمت گیرم حسین
پای غمت گیرم حسین

یک شنبه, 24 بهمن 1400

پخش
آغاز سخن با نام علی
آغاز سخن با نام علی

جمعه, 26 شهریور 1400

پخش
تویی محبوبم
تویی محبوبم

پنج شنبه, 26 بهمن 1402

پخش