در فضای خانه اش چون عطر کوثر می نشیند

پس بلا شک جبرئیل اینجا دم در می‌نشیند 

روی به روی ظالمان و در کنار مستمندان

 چون علی می‌ایستد مثل پیمبر مینشیند 

گفت .... است در ذات خدا تکبیر گفتم 

ناگهان دیدم پس از الله اکبر می‌نشیند

هر کسی از دور در مسجد جمالش را ببینید

روز بعدش بین سفهای جلوتر می‌نشیند 

چون اذان گفته است بالای مناره تا قیامت 

هر کجا گلدسته میبیند کبوتر مینشیند مطالب مرتبط

علی مولا علی والا
علی مولا علی والا

پنج شنبه, 08 مهر 1400

پخش
سلانه سلانه میاد تو میدون
سلانه سلانه میاد تو میدون

دو شنبه, 25 مرداد 1400

پخش
دل عاشقم از تاب و تب افتاده
دل عاشقم از تاب و تب افتاده

پنج شنبه, 14 بهمن 1400

پخش