پرداخت جوهر قلم عاشقان به تو

وابسته است طبع همه شاعران به تو 

عرض نياز ميكند اى ماه شب به شب 

دست توسل همه آسمان به تو 

خورشيد عاشقت شده ، از شوق هر غروب

وقت وصال ميدهد اى ماه ، جان به تو

روزى سه بار اى پسر سوم على

بايد سلام داد دم هر اذان به تو

هم افتخار ميكند ام البنين به تو

هم افتخار كرده امام زمان به تو

حالا که روزگار به ناسازگارى است

افتاده است شكر خدا كارمان به تو

حاجت زياد و درد زياد است و غم زياد

چشم اميد بسته ام عباس جان به تو

 مطالب مرتبط