شه ابرو کمان ها صنم پهلوان ها

قمر آسمان ها آمد بهار جهان ها

ای شاخ تر برقصا آمد بهار جان ها

ای شاخ تر برقصا ...

دنیا به طرب آمده سلطان ادب آمده

با اصل و نسب آمده ای جان ...

صدیق لقب آمده مضمون غضب آمده

فارس العرب آمده ای جان ...

 مطالب مرتبط

اگه میگی با درد اومدی
اگه میگی با درد اومدی

چهار شنبه, 27 مرداد 1400

پخش
بکم فتح الله اباعبدلله الحسین
بکم فتح الله اباعبدلله الحسین

یک شنبه, 14 شهریور 1400

پخش
رحم الله من نادی یا حسین
رحم الله من نادی یا حسین

پنج شنبه, 29 آبان 1399

پخش