امشب باز با دلم رفتم بین الحرمین

قدم قدم کشیده شد دلم به ایوون حسین

رسید پای اون کتیبه که با خط ....

نوشته قال سید الکونین

حسين مني أنا من حسين

طوبى لمن عشق الحسين

و عمره وقفا لخدمة السيدالشهداء 

حسين مني و أنا من حسين
مطالب مرتبط

ان ذکر الخير في العالمين
ان ذکر الخير في العالمين

دو شنبه, 01 شهریور 1400

پخش
برید کنار من خودم خاکش می کنم
برید کنار من خودم خاکش می کنم

شنبه, 24 اردیبهشت 1401

پخش