یه پیر رزمنده_یه مرد ربانی

وصیتش این بود با جوون ایرانی

اگه دین نفس تو سینه شه هنوز

زیر دین نفس محرماست

این دو ماه خیلی گرون تموم شده

حاصل عمری جهاد شیعه هاست

خون دادیم_جوون دادیم

که روضه ها بر پا باشه

خون دادیم_جوون دادیم

که این علم بالا باشه


به حرمت قرآن_آیه به هر آیه

این روزا بی تابم من برای همسایه

اگه خلخال زنی ربوده شه

کسی از غصه هلاک بشه رواس

مولا واسه شیعه ها فقط نگفت

شامل کلیمی و مسیحیاس

هرجا با تو هر خاکی پرچم دین اونجا باشه

میجنگیم نبینیم تا برادرم تنها باش


بگید به دنیا که_شعار ما اینه

بیوفته از پا مظلوم شیعه نمیشینه

تو دلم هراسی از هیچ کس نیست

تو سرم حال و هوای کربلاس

آخر جاده ما ظهور و

پشت ما گرمه به خون شهدا س

میپوشم کفن وقتی حکم جهادم امضا شه

هر کس شد مطیع ولی دعای زهرا همراشه


ـــــــــــــــــــ

شاعر : جواد پرئی

ـــــــــــــــــــ

مطالب مرتبط