میان اهل آسمان 

 قبله به ماه مایل است 

اول دفتر ادب 

نام ابوالفضائل است

اوست نشسته در نظر 

نیست ز چشم دل نهان

بشکند از نگاه او

قلب همه صف شکنان

 مطالب مرتبط

حسن مولا
حسن مولا

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده

پنج شنبه, 02 تیر 1401

پخش