از جام نگاه تو می‌جوشه شراب عشق

محو روی ماهته هر لحظه جناب عشق 

ستاره ی شب حرمی

 ترانه ی لب حرمی

دوای هر تب حرمی تو مولای جوان 

میفته تا که عکس چشات

 تو چشمای رقیه سادات 

میاد میشینه روی پاهات 

ای جانم بهت مطالب مرتبط

هرجا که به پرچمش نگاهت افتاد
هرجا که به پرچمش نگاهت افتاد

دو شنبه, 10 مرداد 1401

پخش
آقام فقط حسین
آقام فقط حسین

دو شنبه, 12 اردیبهشت 1401