افتخارم به جهان این سخن شیرین است

من علی اکبریم مذهب و دینم این است 

علی علی اکبر علی علی اکبر علی علی اکبر...

یم فاطمی در سرمدی 

گل احمدی مه هاشمی 

ز سرادقات ز محمدی 

طلعت ظهور و جلالتی

به سما قمر به نبی ثمر 

به فاطمه در به علی گهر 

به حسن جگر به حسین پسر 
مطالب مرتبط

کیمیا داری خاک و طلا میکنی
کیمیا داری خاک و طلا میکنی

پنج شنبه, 18 فروردین 1401

پخش
جوون امام حسین
جوون امام حسین

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش