قد رعنا داری دل دریا داری

برا دل مجنون حکم لیلا داری

پیچ و تاب عشقت زلف چلیپا داری

نفست حقه پس دم مسیحا داری

تو نگاه نافظ شبیه سقا داری

وقتی میدون میری هیبت مولا داری

توی چشمات نوره حضرت زهرا داریمطالب مرتبط