خلقا خلقا تماما پیغمبر

عاشورا نه بگو روز محشر 

علی اکبر که به میدان می‌تاخت

انگار می‌رفت علی سمت خیبر 

....علی اکبر جذاب علی اکبر

عالم به حسین نازد آقا به علی اکبر 

علی اکبر مدد شبه پیمبر مدد

میگیرم از خودت تا خود محشر مدد

برو میدون بگو یا علی حیدر مدد 

مطالب مرتبط

ای پسر غرور آفرین ام البنین ابالفضل
ای پسر غرور آفرین ام البنین ابالفضل

سه شنبه, 05 اردیبهشت 1402

پخش
تورو خدا منو راه بده
تورو خدا منو راه بده

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
رهام نکن تو خونواده منی حسین
رهام نکن تو خونواده منی حسین

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش