یا ساقی العطاشا

این نداره حاشا 

ایوون تو هم مثل نجف داره تماشا 

عرش به نام تو خورده 

داری کشته مرده 

حتی از رو تمثالم چشات عقلمو برده 

ساقیا ای اعتقاد محکم عراقیا 

دخیلتم بگیر ازم سراقیا

ابو فاضل ابو فاضل مطالب مرتبط

دلتنگ حرمتم به کی بگم
دلتنگ حرمتم به کی بگم

سه شنبه, 11 مرداد 1401

پخش
برای منی برای توام
برای منی برای توام

یک شنبه, 27 تیر 1400

پخش
سلام امام رضا
سلام امام رضا

پنج شنبه, 03 آذر 1401

پخش