اومد یه خط سیاه کشید

رو کاخ سبز معاویه 

شروع خطبه دیدن تو قبر

 داره می‌لرزه معاویه 

علی بن حسین بن علی بن ابی طالب

نباید بگی زین العابدین ،حیدر کراره

به جوری خطبه میخونه خطیب نسل حیدر که 

برا یزید تا هفت تا نسلش آبرو نمی‌ذاره 

میگه با اقتدار خلقت ما نوریه 

اینجا میشه حرمه عمه ی ما سوریه 


مطالب مرتبط