از راه اومدن شه و شهزاده

دیگه مستی برای عاشقا آزاده

سجاده رو به نجف افتاده 

علی دومو خدا به ارباب داده 

سجده بر تربتش واجبه 

علی بن حسین بن ابی طالبه

توی مهد حیدر غالبه 

علی بن حسین بن ابی طالبه

جان جان اومده اوج هیجان اومده 

تو دل ضربان اومده جان دو جهان اومده

صاحب سفره ی ماه رمضان اومده مطالب مرتبط

بکم فتح الله اباعبدلله الحسین
بکم فتح الله اباعبدلله الحسین

یک شنبه, 14 شهریور 1400

پخش
رحم الله من نادی یا حسین
رحم الله من نادی یا حسین

پنج شنبه, 29 آبان 1399

پخش
اگه میگی با درد اومدی
اگه میگی با درد اومدی

چهار شنبه, 27 مرداد 1400

پخش