راحته خیالم بابت قیامت
  برزخمو یه‌کاری کن یه جوری بگذره سلامت
 
  رحمتَ الله الواسعه
  واسه من کاری کن آقا
 
  دست من برزخ خالیه
  آبروداری کن آقا
 
  غیر محبت تو ای آقا
  چیزی ندارم توی زندگی
 
  تویی و یه دنیا آقایی و
  منم و یه دنیا شرمندگی
 
  حسین جانمطالب مرتبط

رحم الله من نادی یا حسین
رحم الله من نادی یا حسین

پنج شنبه, 29 آبان 1399

پخش
بکم فتح الله اباعبدلله الحسین
بکم فتح الله اباعبدلله الحسین

یک شنبه, 14 شهریور 1400

پخش
اگه میگی با درد اومدی
اگه میگی با درد اومدی

چهار شنبه, 27 مرداد 1400

پخش