ماه اومده

آی جوونا پسر شاه اومده

نوه ی علی ولی الله اومده

ماه اومده 

 

بزرگ جوونا علیه

ما مجنون و لیلا علیه

توی دستشه ذوالفقار و

جوونیِ مولا علیه

 

علیه علیه همه دنیام علیه آره آقام علیه علیه

علیه علیه  برای بچه های حسین زیباترین نام علیهمطالب مرتبط

این همه مجنون داره
این همه مجنون داره

دو شنبه, 18 شهریور 1398

پخش
جون جونم علیه ورد زبونم علیه
جون جونم علیه ورد زبونم علیه

یک شنبه, 11 تیر 1402

پخش
ای صنما (به همراه علیرضا طاهری)
ای صنما (به همراه علیرضا طاهری)

دو شنبه, 07 اسفند 1402

پخش
دلم به غیر امام رضا
دلم به غیر امام رضا

یک شنبه, 03 اسفند 1399

پخش