ای سر ضمیر یا اباعبدالله

ای نور مسیر یا اباعبدالله

هر چند به درد تو نخوردیم اما

ما را بپذیر یا اباعبداللهمطالب مرتبط