گل پسر ارشد ارباب

ترانه ی ممتد ارباب

تصویر رفت آمد ارباب

دلو به نامش زده ارباب

عشق پُر شورا

ماه بَنِ الزهرا

حک شده روو دلها

جانم علی اکبر (3)

باده ی لبریز

حس غرور انگیز

ذکر جنون آمیز

جانم علی اکبر (3)

... ای جانم علی اکبر ...

 

ماه عوالم علی اکبر

ذکر مداوم علی اکبر

مستیِ دائم علی اکبر

بر دلم حاکم علی اکبر

ای کمان ابرو

پیش تو زد زانو

یوسف زیبا رو

جانم علی اکبر (3)

شبه پیغمبر

محشره در محشر

خودش یه پا حیدر

جانم علی اکبر (3)

... ای جانم علی اکبر ...

 

ذکر جنونم علی اکبر

نام و نشونم علی اکبر

ورد زبونم علی اکبر

گروه خونم علی اکبر

اوج زیبایی

نداری همتایی

بس که تو آقایی

جانم علی اکبر (3)

سِرّ مستورم

مقصد و منطورم

نغمه ی پُر شورم

جانم علی اکبر (3)

... ای جانم علی اکبر ...مطالب مرتبط

تویی محبوبم
تویی محبوبم

پنج شنبه, 26 بهمن 1402

پخش
پای غمت گیرم حسین
پای غمت گیرم حسین

یک شنبه, 24 بهمن 1400

پخش
آغاز سخن با نام علی
آغاز سخن با نام علی

جمعه, 26 شهریور 1400

پخش